czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Święty Jerzy


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Święty Jerzy

Odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego
pochodzącego z warsztatu Macieja Kostryckiego w Płazowie

Autor odbitki graficznej: Józef Lisowski
Numer inwentarza:
46433/a MEK


Św. Jerzy czczony jest zarówno w Kościele wschodnim, jak i zachodnim. W tradycji ludowej jest patronem rolników i pasterzy.


 

Weź odbitkę pod lupę i poznaj jej treść. Otwierając kolejne numery otworzysz kolejne części opisu. Skompletuj cały opis, a zobaczysz negatyw odbitki.

[kliknij w punkty na ilustracji]

inne drzeworyty pod Lupą


Odbitki z wizerunkiem św. Mikołaja – powszechnie czczonego między innymi w południowo-wschodniej Polsce patrona bydła, przyklejano na ścianach stajni, by ustrzec zwierzęta przed chorobą i wilkami.
Więcej...