czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

WMDL w Bazie Legalnych Źródeł

WMDL w Bazie Legalnych Źródeł
W 2013 roku Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych dołączyło do Bazy Legalnych Źródeł, którą od dwóch lat tworzy Fundacja Legalna Kultura, wspierana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

To inicjatywa stawiająca sobie za cel zbudowanie wspólnoty twórców kultury i odbiorców ich dzieł, promowanie korzystania z legalnych źródeł w cyfrowej rzeczywistości i dbanie o ochronę własności intelektualnej. "Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój" - głosi misja Legalnej Kultury.

Więcej informacji na stronie www.legalnakultura.pl

Galeria:
Fundacja Legalna Kultura

Archiwum