czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli
28 listopada 2013 roku spotkaliśmy się na pierwszych warsztatach skierowanych do nauczycieli, mających na celu prezentacje różnorodnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w odniesieniu do muzealnej kolekcji.

Tematem pierwszych zajęć była prezentacja możliwości wykorzystania potencjału kolekcji polskich drzeworytów ludowych jako materiału edukacyjnego, przydatnego przy zapoznawaniu dzieci z tematem rytmu życia przyrody. W trakcie warsztatów podzieliliśmy się narzędziami pomocnymi przy nauce dzieci obserwacji zmian w życiu roślin i zwierząt oraz nazywania zjawisk atmosferycznych.

Zaprezentowane były różne propozycje praktycznych ćwiczeń, pozwalające pracować z dziećmi w warunkach szkolnych i przedszkolnych, w oparciu o bogactwo technik graficznych. Uczestniczki warsztatów bardzo wciągnął proces tworzenia wielkoformatowej odbitki uzupełnionej materiałami o różnych fakturach.

Anna Grajewska

Gallery:
warsztaty dla nauczycieli
warsztaty dla nauczycieli
warsztaty dla nauczycieli
warsztaty dla nauczycieli
warsztaty dla nauczycieli
warsztaty dla nauczycieli - św. Mikołaj

Archiwum