czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

W piątą rocznicę nadania imienia bibliotece

W piątą rocznicę nadania imienia bibliotece
4 marca 2015 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu uczczono piątą rocznicę nadania bibliotece imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego.

Biblioteka, realizując swoją misję, przygotowała jednodniową konferencję, której program skierowany do miłośników historii i młodzieży przypomniał o działalności Patrona, o dokonaniach innych osób z rodu Pawlikowskich, oraz o zagadnieniach z zakresu historii książki.

Grzegorz Graff opowiedział o drzeworytach ludowych z kolekcji J.G.Pawlikowskiego, odnalezionych w lwowskiej Bibliotece im. Wasyla Stefanyka podczas badań naukowych w 2012 roku, prowadzonych przez kustoszy Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Dr Marta Trojanowska przedstawiła referat o linorytach Anieli (Leli) Pawlikowskiej z teki "Bogurodzica", wydanej w latach trzydziestych XX wieku, inspirowanych sztuką ludową z Podhala. Natomiast Dorota Markocka zaprezentowała dawną technikę książki ksylograficznej, sięgającą XV wieku, będącą etapem pośrednim w historii rozwoju książki pomiędzy iluminowanym kodeksem rękopiśmiennym a ilustrowaną książką drukowaną mechanicznie.

Więcej informacji na stronie Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu.

Archiwum