czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Trzeci etap prac nad portalem WMDL

Trzeci etap prac nad portalem WMDL

Z radością pragniemy poinformować, iż projekt trzeciego etapu rozwoju Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych otrzymał wysoką ocenę merytoryczną i dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 80 tys. zł, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe w roku 2013, priorytet Kultura ludowa.

Dzięki temu zrealizujemy szereg kolejnych zadań:

razprzeprowadzimy kwerendy w muzeach, bibliotekach i archiwach, następne rozproszone zabytki dołączą do zbioru drzeworytów gromadzonych i udostępnianych online w bazie danych,

razpowstanie nowa wystawa o atrybutach jako znakach rozpoznawczych świętych patronów,

razprzez cały rok towarzyszył nam będzie Kalendarz świętych, który co miesiąc zaprezentuje inną postać i opowieść,

razpodzielimy się wiedzą i ciekawostkami na temat grafiki ludowej w kolejnych artykułach z cyklu Awers/Rewers,

razportal WMDL wraz z bazą danych będą sukcesywnie tłumaczone na język angielski,

razzrealizujemy kolejne warsztaty z miłośnikami grafiki i linorytu, rozwiniemy ofertę edukacyjną skierowaną do osób niewidomych i niedowidzących.

Przed nami czas kolejnych pasjonujących spotkań z ludźmi i zabytkami.

www.drzeworyty.eu Dodaj do ulubionych!

Archiwum