czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Strony o kolekcjach drzeworytów

Strony o kolekcjach drzeworytów
Baza danych Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych zgromadziła już 1000 obiektów.

W ciągu trzech lat pracy badawczej dotarliśmy do wielu muzeów, bibliotek, archiwów i prywatnych kolekcji, w których przechowywane są grafiki ludowej (zob. lista Partnerów).

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi artykułami poświęconymi dziejom poszczególnych kolekcji. Cykl opracowań rozpoczyna artykuł o historii kolekcji drzeworytów ludowych Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, która przebyła drogę od Medyki przez Ossolineum do Biblioteki Stefanyka we Lwowie.

Pod linkiem Strony w bazie danych artykuł dostępny jest w wersji polskiej i ukraińskiej.


Archiwum