czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Spotkanie w Pracowni Etnograficznej z białoruskimi muzealnikami

Spotkanie w Pracowni Etnograficznej z białoruskimi muzealnikami

25 i 27 września 2013 r. uczestniczyliśmy w seminarium przygotowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna w ramach projektu "Muzeum Aktywne", poświeconemu współpracy polskich i białoruskich muzealników.

Zaprezentowaliśmy gościom Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych, oraz opowiedzieliśmy o prowadzonych od trzech lat badaniach w Polsce i na Ukrainie. Wysłuchaliśmy także prelekcji autorów innych programów na rzecz digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Spotkanie było dobra okazją do nawiązania kontaktów z muzealnikami z kilku placówek naszych wschodnich sąsiadów: z Białoruskiego Muzeum Architektury i Życia Codziennego, Etnograficznego Stowarzyszeniem Studentów z Mińska, Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, Muzeum Janka Kupały w Mińsku, Мuzeum - Pracowni Zaira Azgura w Mińsku i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie.

Mamy nadzieję, że w przyszłości w bazie danych WMDL będziemy mogli zamieścić informacje także o ludowych drzeworytach znajdujących się w białoruskich kolekcjach.

Beata Skoczeń-Marchewka i Grzegorz Graff

Więcej o seminarium patrz relacja Anny Czyżewskiej "Ręczniki i digitalizacja".
(fot. A.Czyżewska)

Archiwum