czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Spotkanie kuratorów wystawy z muzealnikami

Spotkanie kuratorów wystawy z muzealnikami

13 X 2014 r. kuratorzy wystawy „Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we Lwowie” gościli grupę kustoszy z Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Koleżanki i koledzy muzealnicy zostali oprowadzeni po ekspozycji oraz dowiedzieli się o doświadczeniach ze współpracy z ukraińskimi partnerami podczas projektu badawczego i aranżacji wystawy.

Kuratorzy dziękują za tak liczne przybycie i słowa uznania wpisane do księgi pamiątkowej.

Gallery:
wystawa "Spotkanie"
wystawa "Spotkanie"
wystawa "Spotkanie"

Archiwum