czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu

16 kwietnia 2012 r. twórcy portalu WMDL wygłosili odczyt: Drzeworyty ludowe - nowa odsłona. Projekt badawczy Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Słuchaczami byli głównie członkowie i sympatycy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Beata Skoczeń-Marchewka przedstawiła założenia projektu oraz opowiedziała o etapach jego realizacji. Grzegorz Graff zademonstrował platformę cyfrową, która obejmuje portal www.drzeworyty.eu oraz bazę danych w programie Midas-Browser. Natomiast Grażyna Mosio opowiedziała o dotychczasowym plonie badawczym, który zgromadził liczne przykłady zabytków drzeworytnictwa ludowego, niepublikowane i nieznane szerszemu kręgowi odbiorców.


Archiwum