czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

O drzeworytach we Lwowie

O drzeworytach we Lwowie

14 października 2013 Beata Skoczeń-Marchewka i Grzegorz Graff wygłosili odczyt dla Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Bibliotece im. Wasyla Stefanyka we Lwowie.

Opowiedzieli o projekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, realizowanym w 2013 roku, obejmującym badaniach nad grafiką ludową w dawnych zbiorach Ossolineum. Zadanie to otrzymało wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

W załączniku prezentacja towarzysząca odczytowi.


Załączniki:

Archiwum