czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Helclów na warsztatach

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Helclów na warsztatach
Wśród odwiedzających wystawę „Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we Lwowie” gościliśmy 30 października b.r. grupę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów.

Ani sędziwy wiek, ani inne przeszkody nie utrudniły im zwiedzenia ekspozycji i poznania tajników sztuki drzeworytniczej. Dzięki Annie Grajewskiej, która poprowadziła warsztaty, każdy mógł zabrać własnoręcznie odbity z deski wizerunek Świętego Jerzego albo inicjał swojego imienia wykonany w technice linorytu.Gallery:
Na warsztatach 30.10.2014.
Na warsztatach 30.10.2014.
Na warsztatach 30.10.2014.
Na warsztatach 30.10.2014.
Na warsztatach 30.10.2014.

Archiwum