czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

List z Tynieckiej

List z Tynieckiej

Pani Anna Żywioł, nauczycielka i wychowawczyni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, współpracująca z nami podczas warsztatów, przesłała list z wrażeniami po dwóch spotkaniach z młodzieżą w listopadzie:

"Po raz kolejny uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. W ten sposób kontynuowana jest współpraca z Wirtualnym Muzeum Drzeworytów Ludowych, zapoczątkowana w 2011 roku z inicjatywy pracującego w Muzeum zespołu.

Tym razem warsztaty zorganizowano w naszym Ośrodku dla dwóch grup młodzieży. W pierwszym spotkaniu, 12 listopada 2012 roku, udział wzięli uczniowie klas 5, 6 A i 6 B Szkoły Podstawowej. W drugim, 15 listopada, pierwszoklasiści z Technikum.

Punktem wyjścia był drzeworyt przedstawiający postać św. Jerzego walczącego ze smokiem. Na potrzeby warsztatów dla osób niewidomych i słabowidzących krakowski artysta, pan Zbigniew Biel, przygotował deskę drzeworytniczą. We wcześniejszych konsultacjach brali udział nauczyciele i uczniowie naszego Ośrodka. W obu grupach uczniowie najpierw zapoznawali się z historią świętego Jerzego oraz dyskutowali na temat funkcjonowania postaci tego świętego w kulturze. Następnie mogli z bliska obejrzeć przyniesione z Muzeum eksponaty – wykonane w różnych konwencjach rzeźby przedstawiające wyobrażenia św. Jerzego. Najważniejszą częścią warsztatów było wykonanie odbitki drzeworytu na papierze. Uczniowie zostali przez twórcę obdarowani pierwszą odbitką. Wspólnie zdecydowali, że zawiśnie ona w harcówce – św. Jerzy patronuje nie tylko rycerzom, wędrowcom i artystom, ale także harcerzom.

Starsi uczestnicy warsztatów mieli okazję sprawdzić się w technice drzeworytu – na grubym kartonie wykonywali rysunki mocno przyciskając ołówek do kartki. W ten sposób po pokryciu papieru tuszem i wykonaniu odbitki stali się autorami prac plastycznych w technice zwanej białorytem.

Postać świętego Jerzego, jego atrybuty i znaczenie legendy o walce ze smokiem wzbudziły dużą ciekawość u uczniów. Cennym doświadczeniem była możliwość spotkania z artystą, który przybliżył realia swojej pracy. Bezpośredni kontakt ze sztuką i możliwość wykonania własnej odbitki sprawiły, że warsztaty na długo pozostaną w pamięci. Organizatorkom warsztatów, pani Justynie Masłowiec i pani Izabeli Okręglickiej z Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych serdecznie dziękujemy za wspaniale przygotowane i przeprowadzone warsztaty."

Anna Żywioł

Gallery:
Warsztaty 12 listopada 2012
Warsztaty 12 listopada 2012
Warsztaty 12 listopada 2012
Warsztaty 12 listopada 2012
Warsztaty 15 listopada 2012
Warsztaty 12 listopada 2012
Warsztaty 12 listopada 2012
Warsztaty 12 listopada 2012

Archiwum