czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Kwerenda we Lwowie

Kwerenda we Lwowie

W dniach od 25 do 31 maja 2013 roku Beata Skoczeń-Marchewka, Anna Grochal i Grzegorz Graff rozpoczęli badania kolekcji drzeworytów ludowych Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852), znajdującej się w Bibliotece im. Wasyla Stefanyka we Lwowie.

O wartości zbioru Pawlikowskiego, zaliczanego do najstarszych i najcenniejszych pośród dawnej grafiki ludowej, pisaliśmy w poprzednim komunikacie, zob. Biblioteka im. Wasyla Stefanyka we Lwowie naszym nowym partnerem.

Pierwsze obserwacje nasuwają szereg interesujących wniosków. Kilka odbitek pochodzi z warsztatu leżajskiego, posiadają sygnowanie "KS", które wskazuje na autorstwo Ksawerego Stankiewicza.

Kolejną grupę drzeworytów można łączyć z ośrodkiem w Bobrku koło Oświęcimia, o którym Ambroży Grabowski wzmiankował w swoich "Wspomnieniach" (1909). Przypuszczenie potwierdza prosta forma grafik i charakterystyczne kolorowanie przy użyciu tzw. patronu.

Część drzeworytów odbita została na papierze ze znakiem wodnym "N2", natomiast na awersie jednej z grafik można odczytać autograf prawdopodobnie Kajetana Wincentego Kielisińskiego, który był kustoszem zbiorów Pawlikowskich i to on bezpośrednio zajmował się pozyskiwaniem drzeworytów do zbiorów w Medyce.

Poznaliśmy też sześć nie publikowanych do tej pory drzeworytów z kolekcji Wiktora Baworowskiego (1826-1894). Interesujące jest podobieństwo z drzeworytami w zborach Muzeum Narodowego w Warszawie, pochodzących z kolekcji Potockich. Odbitki mają podobne wymiary, są ręcznie kolorowane i ujęte w ramki ze stylizowanych kwiatów.

Współpraca Muzeum Etnograficznego w Krakowie z Biblioteką im. Wasyla Stefanyka we Lwowie sprawi, że wkrótce ta część dziedzictwa kulturowego zostanie udostępniona badaczom i miłośnikom sztuki ludowej w Polsce i na Ukrainie.

Gallery:
Pałac Baworowskich, oddział Biblioteki im. Stefanyka
94_2013_05_28 (3).jpg
95_2013_05_28 (7).jpg
96_IMG_1747.jpg

Archiwum