czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyty na mapie

Drzeworyty na mapie

W bazie danych Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych zgromadziliśmy ponad 500 grafik (stan na 15.11.2012). Wiele z nich przedstawia wizerunki uznawane za cudowne i otaczane kultem od wieków.

Obrazy i figury znajdujące się w kościołach były inspiracją dla kolejnych pokoleń malarzy, rzeźbiarzy a także drzeworytników, którzy tworzyli odwzorowania sprzedawane jako pamiątki dewocyjne. Drzeworyty ukazują ludowe wyobrażenia Chrystusa, Matki Boskiej i świętych patronów otaczanych kultem w całej Polsce i lokalnie. Są "kopiami" wiernymi oryginałom, powstałymi w pracowniach sprawnych grafików, jak i dziełami wykonanymi nieudolnie przez twórców o skromnych umiejętnościach.

Drzeworyty odsłaniają historie warte poznania. Często są świadectwem kultu trwającego od kilkuset lat niezmiennie w jednym miejscu, jak na przykład kult Matki Boskiej Gidelskiej, lub są pamiątką kultu, który zaniknął lub przemieścił się wraz ze zmieniającymi się granicami, jak było z obrazem Chrystusa Milatyńskiego.

Na mapie znajdziemy przykłady z Polski i sąsiednich krajów. Zapraszamy do wirtualnej podróży.

mapa: Cudowne wizerunki na drzeworytach ludowych

Archiwum