czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Pokłon Trzech Króli

materiał: papier 
technika: drzeworyt wzdłużny
zob. więcej w bazie danych: 104864 V (p.13)

Archiwum