czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Pieta

materiał: papier kolorowany
technika: drzeworyt wzdłużny
zob. więcej w bazie danych: Muzeum Wsi w Dziadkiewiczach (Dyadkovychi)
zob. też artykuł: Tajemnica Piety z płazowskiego drzeworytu

Archiwum