mmmmm

czy

w raju

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Święta Zofia z córkami
materiał: papier
technika: drzeworyt wzdłużny, kolorowany
pochodzenie: Drukarnia Władysława Łazarskiego, 1921 r.
zob. więcej w bazie danych: Gr.Al.4074 (16) 

Archiwum