czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyt. Po drugiej stronie lustra

Drzeworyt. Po drugiej stronie lustra

Osią warsztatów 11 października 2013 roku z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie był temat exlibrisu.

Po zapoznaniu się z tajnikami techniki drzeworytniczej, oraz przykładami grafik prezentowanymi na wystawie sztuki ludowej w Muzeum Etnograficznym, uczniowie zostali wprowadzenie w temat dawnych sposobów oznaczenia własności na książkach. W części praktycznej, uczniowie wychodząc od swoich inicjałów, zaprojektowali własny exlibris. Zaprojektowany wzór przenieśli na kalkę techniczną, a następnie wzór z kalki na płytkę linoleum przykrytą kalką maszynową. Najciekawszy moment nastąpił, gdy za pomocą rylca powoli żłobili w płytce linoleum rowki po liniach odciśniętych dzięki użyciu kalki maszynowej. Każdy z uczniów wykonał swój linoryt, który mógł odbić na papier. Dla wielu uczniów wyzwaniem było pogodzenie własnego pomysłu z koniecznością pamiętania, że w grafice wszystko dzieje się jak w lustrzanym odbiciu.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Justyna Mazur.

W galerii zdjęcia Tomasza Wiecha.

Galeria:
warsztaty w październiku 2013
warsztaty w październiku 2013
warsztaty w październiku 2013
warsztaty w październiku 2013

Archiwum