czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Atrybuty świętych w akcji

Atrybuty świętych w akcji

23 maja Muzeum Etnograficzne w Krakowie gościło na warsztatach młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, aby na żywo spotkać się z drzeworytem, malarstwem i rzeźbą ludową.

Myślą przewodnią warsztatów było uwrażliwienie uczniów na wyobrażenia postaci świętych w twórczości ludowej. Dzięki bliskiemu kontaktowi z deskami drzeworytniczymi, rzeźbami i obrazami w Galerii Sztuki Ludowej, uczestnicy odkrywali specyfikę widzenia świata dawnych artystów. Podczas towarzyszącej spotkaniu dyskusji uczniowie odnajdywali atrybuty, które wyobrażały cnoty i zalety oraz „silną stronę” portretowanych postaci (świętość, męstwo, ofiarność, czystość).

Spostrzeżenia z Galerii Sztuki Ludowej zostały wykorzystane w drugiej części warsztatów. Każdy z uczniów miał swoim ciałem przedstawić „żywą rzeźbę”, która wyobrażałaby jego mocną stronę, zaletę, cechę która go wyróżnia. W tym zadaniu uczestnicy posiłkowali się zgromadzonymi wcześniej, różnymi przedmiotami, które odgrywały rolę atrybutów w rzeźbach. Swobodna ekspresja uczestników i radosna energia, która się wytworzyła, zachęciła także panie opiekunki do przedstawienia siebie jako „żywych rzeźb”. Po raz kolejny okazało się, że współpraca ze szkołą na Tynieckiej daje obu stronom ogromną satysfakcję.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Barbara Mołas.

Galeria:
97_MW_0005_min.jpg
98_MW_0006_min.jpg
99_MW_0004_min.jpg
100_MW_0003_min.jpg

Archiwum