czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Muzeum Etnograficzne 100 i pół


Film animowany Muzeum Etnograficzne 100 i pół ukazuje Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie w jubileuszowym roku 2011. Trzyminutowa opowieść skupia się na projektach badawczych - opisywaniu świata, tworzeniu kolekcji, poszukiwaniu wiedzy o zabytkach. Wspomina między innymi o początkach pracy nad portalem www.drzeworyty.eu. Autorką animacji jest Magdalena Syboń. Twórcą muzyki - Piotr Bukowski.