czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Święty Wincenty Ferreriusz - 5 kwietnia


Na święty Wincenty nieraz mrozek cięty

Wincenty Ferreriusz (ok. 1350-1419) hiszpański dominikanin, kaznodzieja. Żył w czasach niezwykle trudnych dla Kościoła rozdartego wielką schizmą zachodnią. Wincenty opowiedział się po stronie antypapieży. Był nawet spowiednikiem Benedykta XIII, ale gdy zrozumiał, że dobro Kościoła wymaga powrotu do jedności papiestwa, starał się namówić go do rezygnacji.

Przez wiele lat życia zakonnego Ferreriusz uczył filozofii i teologii, później sprawował różne funkcje kościelne i zajmował się sprawami państwowymi. Według legendy powołanie do głoszenia Ewangelii święty otrzymał w cudowny sposób. Podczas ciężkiej choroby ukazał mu się Jezus Chrystus, który uzdrowił go i dał polecenie ruszenia w świat, by głosić Słowo różnym narodom. Odtąd św. Wincenty poświęcił się z oddaniem wędrownemu kaznodziejstwu. W ciągu dwudziestu lat wędrówek misyjnych nauczał m.in. w Hiszpanii, Francji i Włoszech. Słuchaczy zachęcał do nawrócenia i pokuty w obliczu zbliżającego się Sądu Ostatecznego. Był charyzmatycznym kaznodzieją. Jego żarliwe kazania gromadziły rzesze ludzi żywo reagujących na jego słowa. Potrafił wzruszać, budzić skruchę i przekonywać. Miał dar języków i przepowiadania przyszłości, oraz moc czynienia cudów - wskrzeszał umarłych, rozmnażał chleb i uzdrawiał chorych. W 1458 roku, 39 lat po śmierci, został kanonizowany.

trzyWincenty, imię męskie pochodzenia łacińskiego od vincere – zwyciężać.
trzyIkonografia: przedstawiany najczęściej w habicie dominikańskim w otoczeniu słuchaczy, chorych, innowierców. Jego atrybutami są skrzydła, trąba, płomień, księga.
trzyPatronat: dobre małżeństwo, dobra śmierć, budowniczowie, murarze, przetwórcy ołowiu, Walencja, Vannes.
trzyW bazie znajduje się drzeworyt przedstawiający jeden z cudów dokonanych przez św. Wincentego, zob. 23687 MEK

Justyna Masłowiec


Trzej Królowie - 6 stycznia

Królowie pod szopę, dnia na kurzą stopę

Święty Walenty - 14 lutego

Święty Walenty tych powali, co patronem go nie znali

Święty Józef - 19 marca

Uważajcie gospodarze, święty Józef groch siać każe

Święta Zofia - 15 maja

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije

Święty Onufry - 12 czerwca

Na święty Onufry otwierajcie kufry

Święta Anna - 26 lipca

Święta Anno, uproś wnuka, niech ma każdy czego szuka

Święty Michał Archanioł - 29 września

Święty Michał do beczki kapustę wpychał. Po świętym Michale można paść i na skale

Święty Franciszek z Asyżu - 4 października

Na świętego Franciszka odlatuje pliszka

Święta Katarzyna Aleksandryjska - 25 listopada

W noc świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny

Święta Barbara - 4 grudnia

Barbara święta o górnikach pamięta
Powrót do listy