czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Święty Michał Archanioł - 29 września


Święty Michał do beczki kapustę wpychał.
Po świętym Michale można paść i na skale

Święty Michał Archanioł jest potężnym duchem niebieskim, pierwszym i najważniejszym z trzech Archaniołów otaczanych czcią w Kościele. Bóg obdarzył go szczególną mocą, zaufaniem i kluczami do nieba. Według tradycji, gdy część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu, Archanioł Michał z okrzykiem "któż jak Bóg?" pierwszy wystąpił przeciwko nim. W oparciu o zapisy w Biblii, apokryfy i wczesnochrześcijańskie piśmiennictwo, św. Michał uważany jest za anioła sądu i kary, ale także Bożego zmiłowania, który nieustannie walczy ze złem i wstawia się za ludźmi u Stwórcy. Michał Archanioł ma na Sądzie Ostatecznym ważyć ludzkie uczynki, dlatego często przedstawiany jest z wagą.

Kult św. Michała Archanioła w chrześcijaństwie sięga II wieku. Od początku był on bardzo żywy i szybko się rozwijał - najpierw w Małej Azji, Konstantynopolu i Etiopii. Na zachodzie Europy miejscami szczególnego kultu św. Michała związanymi z jego objawieniami są Monte Gargano we włoskiej Apulii i skalista wysepka Mont Saint-Michel u normandzkich wybrzeży Francji.

W tradycji ludowej po 29 września pasterze wypasający owce na halach zaczynali jesienny redyk, czyli powracali ze stadami do wsi. Po dniu św. Michała można było również wypasać bydło na łąkach i polach bez przestrzegania granic wyznaczanych przez miedze.

razMichał - imię męskie pochodzenia hebrajskiego; Mika’el znaczy „któż jak Bóg, któż może równać się z Bogiem”.
razIkonografia: Archanioł Michał przedstawiany jest najczęściej jako skrzydlaty wojownik z mieczem lub lancą, strącający szatana w otchłań. Inne atrybuty: waga, globus, krzyż, tarcza z napisem Quis ut Deus (Któż jak Bóg).
razPatronat: Kościół powszechny, zakony - michalitki, michalici (zgromadzenia zajmujące się wychowaniem młodzieży), chorzy i umierający, żołnierze, policjanci, mierniczy, rytownicy, złotnicy, radiolodzy, Ukraina, Niemcy, Łańcut, diecezja łomżyńska.
razŚwięty jest uważany za patrona dobrej śmierci, gdyż według tradycji towarzyszy umierającemu i strzeże jego duszy przed szatanem, a gdy trzeba - walczy o nią.
raz29 września czczeni są wszyscy trzej święci Archaniołowie: Michał, Rafał i Gabriel. Rafał, opiekun biblijnego Tobiasza podczas jego wędrówki, jest patronem podróżnych, a Gabriel znany ze zwiastowania Najświętszej Marii Pannie narodzin Chrystusa, opiekuje się m.in. listonoszami.
razŚwiętego Michała Archanioła przedstawiają drzeworyty: 21886 MEK, E/551/MT, Gr.Pol.2391/13 MNW.

Justyna Masłowiec

Trzej Królowie - 6 stycznia

Królowie pod szopę, dnia na kurzą stopę

Święty Walenty - 14 lutego

Święty Walenty tych powali, co patronem go nie znali

Święty Józef - 19 marca

Uważajcie gospodarze, święty Józef groch siać każe

Święty Wincenty Ferreriusz - 5 kwietnia

Na święty Wincenty nieraz mrozek cięty

Święta Zofia - 15 maja

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije

Święty Onufry - 12 czerwca

Na święty Onufry otwierajcie kufry

Święta Anna - 26 lipca

Święta Anno, uproś wnuka, niech ma każdy czego szuka

Święty Franciszek z Asyżu - 4 października

Na świętego Franciszka odlatuje pliszka

Święta Katarzyna Aleksandryjska - 25 listopada

W noc świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny

Święta Barbara - 4 grudnia

Barbara święta o górnikach pamięta
Powrót do listy